Ongehuwde ouders krijgen gezamenlijk gezag
als kind na 31 december 2022 wordt erkend

ongehuwde ouders en gezag over het kind

De heisa rond de scheiding van Lil Kleine en Jaimie Vaes kan je bijna niet ontgaan zijn in de media. De scheiding is/werd behoorlijk lelijk en in de rechtszaal vechten ze wat af om persoonlijke bezittingen die zij al dan niet zelf willen houden.

Maar de grootste strijd kwam slechts zijdelings ter sprake. Wat blijkt: Lil Kleine mag zijn zoon niet zien. Hoe kan dat? Mag een moeder haar kind zomaar weghouden bij zijn of haar vader? Toen Lil Kleine en Jaimie Vaes ouders werden, heeft Lil Kleine zijn zoon erkend. Echter zij zijn vergeten gezag aan te vragen. Zij dachten er bij de geboorte niet aan dat zij dit ook moesten regelen.

Vóór 1 januari 2023 was het zo dat de vader (hiermee wordt ook elke andere juridische ouder bedoeld) het kind niet enkel moest erkennen, maar ook gezamenlijk met de moeder gezag aan diende te vragen. Het gezag lag anders automatisch enkel bij de moeder, tenzij de vader het gezag aan had gevraagd. Zonder ouderlijk gezag betekent dit dat de vader niet mee kan beslissen over bepaalde zaken, bijvoorbeeld waar een kind naar school gaat en of dat het kind wel/niet mag verhuizen (naar het buitenland).

Op 1 januari 2023 is Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek echter gewijzigd. Dit is in verband met het automatisch gezamenlijk gezag verkrijgen door erkenning. In de praktijk betekent dit dat indien een kind na 31 december 2022 is erkend, de moeder en de andere juridische ouder (voor het gemak spreek ik over ‘de vader’) direct en automatisch het gezag over hun kind gezamenlijk uitoefenen. Uitzondering hierop is artikel 1:251b BW als beide ouders in de akte van erkenning hebben verklaard dat het gezag enkel toekomt aan de moeder.

Het ontbreken van het gezag hoeft bij kinderen die na 31 december 2022 zijn erkend geen probleem meer te zijn. Beide ouders dragen immers automatisch gezamenlijk het gezag, tenzij de vader duidelijk heeft aangegeven het gezag niet te willen. Mochten beide ouders wel het gezag hebben, maar blijkt dat één van de ouders compleet incapabel, dan kan via de rechter gevraagd worden om de ouder te ontzetten uit zijn gezag. Dit is echter een behoorlijk ingrijpende gebeurtenis en de rechter zal altijd kijken vanuit het belang van het kind en niet het belang van (één van) de ouders.

Let op: heel bovenstaand stukje gaat enkel om ongehuwde ouders die samen een kind krijgen. Deze ouders kunnen samenleven zonder samenlevingsovereenkomst, of met samenlevingsovereenkomst. Voor gehuwde ouders, geldt dat indien een kind in een huwelijk geboren wordt, de vader het kind niet hoeft te erkennen of gezag aan te vragen. Dit gebeurt automatisch. Door de regels van erkenning en gezag voor ongehuwde ouders aan te passen, is er meer aansluiting gekomen met de situatie van gehuwde ouders. Vragen naar aanleiding van dit stukje? Neem gerust contact op.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!