Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Ondernemers, waarbij de grootte niet uitmaakt, hebben allemaal te maken met ondernemingsrecht. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het oprichten van rechtspersonen (bijvoorbeeld de besloten vennootschap), aandeelhoudersovereenkomsten, bedrijfsoverdracht, herstructurering, vraagstukken omtrent de continuïteit enzovoort. Voor vele zaken, kwesties en vragen die het ondernemingsrecht behelsen kunt u terecht bij ons kantoor.

Advies inwinnen, altijd verstandig

In veel situaties is het voor ondernemers verstandig om advies in te winnen bij Alsea Notariaat. Bijvoorbeeld als u een bestaande onderneming wilt overnemen. Maar onder meer ook bij zaken rond uw pensioen, bedrijfsopvolging, bedrijfsverkoop en bij de koop van een bedrijfspand kan het zeker geen kwaad om eerst even vrijblijvend advies in te winnen bij Alsea Notariaat. Dan weet u precies waar u rekening mee moet houden en wat er op uw pad komt.

Enkele vaak voorkomende zaken binnen het notariaat lichten wij graag even uit.

Oprichten bedrijf rechtsvorm

Oprichting

Een bedrijf beginnen is niet zo complex, maar er komt wel iets meer bij kijken om dat op een verstandige manier te doen. Bijvoorbeeld: welke rechtsvorm past bij uw ondernemersplannen en hoe is uw aansprakelijkheid geregeld? Misschien bent u al enige tijd actief als ondernemer en wilt u de rechtsvorm van uw onderneming wijzigen? Ondernemers willen ondernemen, daarom helpen wij u snel en goed.

Statutenwijziging

Nieuwe uitdagingen, andere visie. Maar ook fiscale voordelen, want de wetgeving hieromtrent staat, net als uw onderneming, nooit stil. Allemaal legitieme redenen om uw statuten te wijzigen waar wij u graag behulpzaam bij zijn.

Statutenwijziging
Uitgifte aandelen

Uitgifte aandelen

Als u nieuwe aandelen gaat uitgeven, dan heeft u daarbij een notariële akte nodig. Om te voldoen aan de statutaire en wettelijke eisen controleren wij alle gegevens zodat u en de nieuwe aandeelhouder met een gerust hart een handtekening kunnen zetten. De akte van uitgifte vertelt hoeveel aandelen u uitgeeft, welk soort en aan wie. 

Aandeelhoudersovereenkomst

Een zeer belangrijk aspect bij samenwerking tussen zakenpartners is een aandeelhoudersovereenkomst. Hoe wordt de winst verdeeld, wie heeft waarover zeggenschap en bevoegdheid, wat zijn de wederzijdse rechten en hoe wordt omgegaan met geschillen. Om uw gezamenlijk succes een goede kans van slagen te geven helpen wij u graag, met maatwerk afspraken. Niet omdat u problemen verwacht, maar omdat u ze juist wilt voorkomen. Een kwestie van wederzijds respect en de wil om het samen te gaan maken.

Aandeelhoudersovereenkomst
Verpanding

Verpanding

Soms heeft u wat financiële ruimte nodig om bijvoorbeeld groei te realiseren. In sommige gevallen kunt u die ruimte zelf creëren door bijvoorbeeld aandelen te verpanden. Hiermee kunt u dan een financiering aantrekken. Ook over pandrecht (vuistpand of stil pandrecht) kunnen wij u uitgebreid informeren. Daarnaast dragen wij zorg voor de benodigde notariële akte. 

Fusies

Wanneer uw bedrijf samen gaat met een andere onderneming, of er sprake is van een overname, dan komt het nodige op u af. Betreft uw fusie een aandelen-, bedrijfs- of juridische fusie? Kom in ieder geval in een vroegtijdig stadium bij ons. Dan kunnen wij u op de juiste manier begeleiden naar een mooie, gezamenlijke toekomst.

Fusie tussen bedrijven
Bedrijf splitsen

Splitsingen

Heeft uw bedrijf meerdere activiteiten, die wellicht uiteenlopend zijn, dan kan het in sommige gevallen verstandig zijn om een rechtspersoon te splitsen. Ook bij reorganisaties of herstructureringen kan een splitsing in veel gevallen een wereld van verschil maken. Bij een splitsing komt wel veel kijken, maar dat kunt u met een gerust hart aan ons toevertrouwen. 

Certificering

Aandeelhouders hebben zowel zeggenschapsrechten als financiële rechten. Wilt u deze rechten splitsen, dan kan dat door de aandelen te certificeren. Dit is met name van belang bij bedrijfsopvolging of wanneer u anderen financieel betrekt in uw onderneming. Wij kunnen u adviseren en alles voor u in orde maken.

Aandelen certificeren
Inbreng van onderneming

Inbreng van onderneming

Soms kan het inbrengen van uw onderneming in een besloten vennootschap interessant zijn. U bent beter beschermd tegen financiële risico’s en het kan in uw situatie ook diverse fiscale voordelen opleveren. Of dit in uw situatie slim is, en wat er allemaal bij komt kijken, nemen wij graag samen met u door.

Blijf niet rondlopen
met onzekerheid!

Neem gewoon contact op met ons.

Vragen en onzekerheid, nooit prettig om mee rond te lopen. De notaris is er om u snel duidelijkheid te geven.
Maakt u gebruik van het webformulier of pak de telefoon. Onze drempel is laag en wij helpen u graag. 

De notaris geeft duidelijkheid
logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!