Publicaties uit het notariaat

Publicaties

Handige tips & onderwerpen waar u misschien eens over moet nadenken!

Onbezorgd op vakantie?

Onbezorgd op vakantie?

De zomer is in aantocht. De zon schijnt eindelijk. Vakanties zijn misschien al geboekt. Of misschien staan de strandspullen al klaar om naar onze mooie kust te gaan. Een heerlijk vooruitzicht. Ik wil de pret niet drukken, maar juist in deze tijd is het goed om na te denken over wat u allemaal moet regelen. Stel, u komt te overlijden tijdens de vakantie. Zijn dan al uw zaken goed geregeld?

Lees verder
Wettelijke verdeling en opeisbaarheid van geldvorderingen

Wettelijke verdeling en opeisbaarheid van geldvorderingen

Piet en Marie zijn getrouwd. Zij hebben geen huwelijkse voorwaarden gemaakt. Marie is gediagnosticeerd met dementie. Het is nog in een vroeg stadium en ze is zeker nog wilsbekwaam. Piet overlijdt plotseling op 70-jarige leeftijd zonder het maken van een testament. Hij laat op grond van de wet als zijn erfgenamen achter: zijn echtgenote Marie en zijn twee kinderen Joost en Lex. 

Lees verder
Golddigger

Golddigger

Een afspraak werd gemaakt. Het klikte en de dame nam de regie over. Niet veel later zaten ze bij een notaris voor bespreking van huwelijkse voorwaarden. Omdat de notaris in kwestie teveel vragen stelde over de vermogens van de beide aanstaande echtelieden en dergelijke vertrok het stel en maakte een nieuwe afspraak bij een andere notaris in een andere plaats.

Lees verder
Even een verklaring van erfrecht halen

Ach mevrouw, dan haalt u toch ‘even’ een verklaring van erfrecht

De medewerker van de bank heeft erg gemakkelijk gezegd: “Ach mevrouw, dan haalt u toch even een verklaring van erfrecht. Dan kunnen we daarna de bankrekening op uw naam zetten en is de blokkade eraf.” Anna komt bij mij en is in de veronderstelling dat ik een verklaring van erfrecht voor haar klaar heb liggen. 

Lees verder
Wie van uw kinderen in uw levenstestament

Gelijk maar toch onderscheid(end)

De weekvraag op www.notaris.nl vond ik een hele interessante. Er werd het volgende gevraagd: “Ik heb 4 kinderen. In mijn levenstestament wil ik 1 van hen aanwijzen om mij te vertegenwoordigen. Hoe voorkom ik dat de anderen zich gepasseerd voelen?”

Lees verder
Getrouwd en erfgenaam, of toch niet?

Getrouwd en erfgenaam, of toch niet?

Jacob is inmiddels alweer 10 jaar gelukkig getrouwd met Marie (met het maken van huwelijkse voorwaarden). Vóór zijn relatie met Marie was Jacob getrouwd met Anna en met haar heeft hij drie kinderen. Anna en Jacob zijn gescheiden maar hebben nog altijd goed contact met elkaar. De band tussen Marie en de kinderen is niet zo goed. Ze hebben in het verleden ruzie gehad en dit is nooit helemaal bijgelegd.

Lees verder
Echtscheiding en kinderen

Echtscheiding en kinderen?
Vergeet aanpassing van jouw testament niet!

Feit blijft dat één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Stel dat jij een van die stellen bent die gescheiden is, dan is het handig (bijna noodzakelijk) om een testament op te maken óf aan te passen. 

Lees verder
liefde

Liefde is… zaken goed regelen

De dag van de liefde. Al weken krijg ik dagelijks e-mails over cadeautjes die ik op deze dag voor mijn geliefden zou kunnen kopen. Al vind ik Valentijnsdag vrij commercieel met het geven van cadeautjes/bloemen/chocolade/etentjes enzovoorts; toch trap ik er elk jaar weer in.

De hoeveelheid cadeaus en bloemen zeggen echter niets over de grootte van de liefde. 

Lees verder
Redenen voor een statutenwijziging

Redenen voor een statutenwijziging

Statuten zijn de basis voor uw onderneming. Deze bevatten de interne regels en organisatiestructuur van de onderneming en zijn destijds opgesteld bij de oprichting van uw onderneming. Naar verloop van tijd kan er veel veranderen. Soms is het nodig om deze veranderingen in de statuten te verwerken.

Lees verder
tarieven erf en schenbelasting 2024

Tarieven schenk- en erfbelasting 2024

Wij zijn u de tarieven voor de schenk- en erfbelasting in 2024 nog verschuldigd.
Ook dit jaar zijn ze door de inflatiecorrectie hoger dan vorig jaar.

Lees verder
stiefkinderen erfgenaan

Samengesteld gezin?
Zijn uw stiefkinderen ook erfgenaam?

U bent hertrouwd en u heeft een partner die (ook) uit een eerder huwelijk al kinderen heeft. U bent inmiddels vele jaren samen en de stiefkinderen voelen als eigen kinderen. U heeft nog geen testament gemaakt.

Als u komt te overlijden, dan zijn stiefkinderen op grond van de wet geen erfgenaam. Enkel uw partner en eigen (juridische) kinderen zijn erfgenaam.

Lees verder
Levenstestament en toch een professioneel bewindvoerder/mentor?

Levenstestament en toch een professioneel bewindvoerder/mentor?

Waarom een levenstestament soms niet de uitwerking heeft die gewenst is. Zoals wij eerder hebben geschreven kan in een levenstestament opgenomen worden aan wie u de bevoegdheden geeft om uw belangen te behartigen als u dat zelf niet meer kan.

Lees verder
eigen bijdrage verpleeghuis of verzorgingshuis

Voorkomen eigen bijdrage voor verpleeg- of verzorgingshuis

Als u of uw naaste naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaat verhuizen komt er veel op u af. Er zijn veel praktische zaken die geregeld moeten worden. Daarnaast vraagt u zich wellicht af wat de financiële gevolgen zijn van een opname. Raak ik mijn spaargeld kwijt? Moet ik eerst mijn huis ‘opeten’?

Lees verder
Inschrijven koopovereenkomst

Voordelen inschrijven koopovereenkomst

U heeft een woning gekocht en de koopovereenkomst is getekend. Bij de duurste aankoop van uw leven is het fijn om alle risico’s uit te sluiten. En dat u garantie heeft op de levering van de woning. Door de koopovereenkomst in te schrijven in de Openbare Registers van het Kadaster bent u als koper (ook als verkoper) wettelijk beschermd tegen een aantal risicovolle situaties...

Lees verder
Wel of geen testament

Ik heb toch geen testament nodig?
Of toch wel?

Een veelgehoorde vraag, waarom zou u en/of uw partner, een testament laten opmaken? We geven u twaalf redenen waarom u toch een testament zou moeten laten opmaken. 

Lees verder
Doorhalen hypotheek

Het doorhalen van uw hypotheek

Als u op het punt staat om uw hypotheeklening volledig af te lossen, kunt u de hypotheek laten uitschrijven bij het Kadaster. Gaat u de hypotheeklening oversluiten naar een andere geldverstrekker? Dan ook moet de hypotheek worden doorgehaald bij het Kadaster. We noemen dit ook wel het royeren van de hypotheek. Tenslotte dient de hypotheek ook doorgehaald te worden als u de woning gaat verkopen.

Lees verder
Schenking op papier

Schenking op papier

Door tijdens uw leven schenkingen aan uw kinderen te doen kunt u erfbelasting besparen. Het komt regelmatig voor dat er geen liquide middelen zijn en dat het geld 'vastzit' in de woning of een bedrijf. Een papieren schenking, ook wel schuldigerkenning uit vrijgevigheid genoemd, is dan interessant.

Met een papieren schenking kunt u een schenking doen aan uw kinderen zonder dat er contant geld aan te pas komt. 

Lees verder
notaris benoemen als executeur

Notaris benoemen als executeur

De functie van een executeur wordt vaak onderschat. Een executeur is veel tijd kwijt aan de afwikkeling van een nalatenschap, vaak gaat daar minimaal een jaar overheen. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin diverse emoties de revue passeren. 

Lees verder
digitaal oprichten bv

Digitaal oprichten bv

De oprichting gebeurt met een digitale notariële akte. Dit zal gaan via een digitaal systeem voor gegevensverwerking. Vooral de digitale identificatie is daarin belangrijk. De wet blijft gelukkig wel de mogelijkheid geven om een digitale identificatie te weigeren indien er sprake is van twijfel of iemand is wie hij/zij zegt dat hij/zij is. Als de notaris twijfelt, moet de persoon in kwestie zich op kantoor komen identificeren. 

Lees verder
Opvullegaat

Opvullegaat

Als één van de ouders overlijdt, moet de langstlevende ouder direct erfbelasting betalen over de erfenis van de kinderen als deze hoger is dan de vrijstelling. Bij veel mensen zit het vermogen in de woning. Bijvoorbeeld door het aflossen van de hypotheek of door de waardevermeerdering van de woning. Er moet dus erfbelasting betaald worden over ‘geld’ wat in stenen zit. Een nadeel is dat dit niet vrij beschikbaar (liquide) is. Veel mensen hebben onvoldoende geld op hun bankrekening staan om de erfbelasting te kunnen betalen. 

Lees verder
Praktijkervaring notaris

Praktijkervaring

Om bewindvoering en in het verlengde daarvan mentorschap en curatele te voorkomen kan ik uit ervaring bevestigen dat een levenstestament goed voldoet voor kind en/of kinderen die alles moeten (en kunnen) regelen. Ook voor ondernemers is het van belang dat zij zich voorbereiden op onverwachte situaties. Zorg ervoor dat uw zaken geregeld worden als u tijdelijk of langdurig uitvalt. Volgens de wet hebben ook gehuwden een volmacht nodig om hun partner te kunnen vertegenwoordigen...

Lees verder
Bij zwangerschap naar de notaris

Babykamer, verloskundige, kraamzorg, … en notaris?

U heeft net ontdekt dat u zwanger bent, gefeliciteerd! Er komt tijdens een zwangerschap een hoop regelwerk op u af. Naast het op de hoogte stellen van je verloskundige en huisarts, het regelen van kraamzorg, het volledig in orde maken van de babykamer en vele andere zaken, kan het ook heel verstandig zijn om een bezoek aan de notaris te brengen. 

Lees verder
Verschil huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenlevingsovereenkomst

Verschil huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenlevings-
overeenkomst

Een veelgehoorde opmerking in mijn spreekkamer is: wij zijn geregistreerd als partner. In veel gevallen blijkt dat cliënten hiermee bedoelen dat zij de spelregels van hun samenleving op papier hebben gezet. Echter niet als geregistreerd partner...

Lees verder
Even een handtekening zetten

‘Even’ een handtekening zetten

Na het overlijden van een dierbare moet er veel geregeld worden. De uitvaart, belastingen, abonnementen moeten stopgezet worden, woningen moeten opgezegd of verkocht worden etc. Verschillende instanties zullen verschillende documenten vragen. Één van de documenten die gevraagd kan worden, is een verklaring van erfrecht. Hiervoor moet u naar de notaris.

Lees verder
De en/of rekening

De en/of rekening

Een veel gehoorde opmerking bij mij aan tafel is: “we hebben een gezamenlijke rekening dus ieder heeft sowieso de helft als we uit elkaar gaan.” Vaak hebben cliënten dus het idee dat er verder niets geregeld hoeft te worden.

Helaas klopt deze opmerking van cliënten meer dan eens niet. Het is namelijk geheel afhankelijk van of en hoe mensen getrouwd zijn, of het geld op de en/of rekening daadwerkelijk gezamenlijk is.

Lees verder
Vakantietip

Vakantietip

Zo was er enige jaren geleden een pas getrouwd stel dat op huwelijksreis ging naar een tropisch vakantieparadijs. Enkele dagen na aankomst liep het pas getrouwde stel een voedselvergiftiging op. Nogal een zware voedselvergiftiging. Eerst overleed de vrouw en enige tijd later overleed de man. Voor het huwelijk hadden de man en de vrouw geen huwelijkse voorwaarden en/of testamenten opgesteld. Wie erft dan? De familie van de vrouw, de man of allebei de families? 

Lees verder
Huwelijkse voorwaarden

Waarom huwelijkse voorwaarden?

Zoals inmiddels bij iedereen wel bekend is trouw je tegenwoordig niet meer in algehele gemeenschap van goederen. Sinds 1 januari 2018 is een huwelijk, als je niet naar de notaris gaat, een huwelijk in beperkte gemeenschap van goederen. Mocht je wel een algehele gemeenschap van goederen willen, dan is een afspraak met de notaris noodzakelijk. 

Lees verder
Goede doelen

Goede doelen

Als een goed doel erkend is als zodanig door de Belastingdienst betaalt de ontvangende instelling geen schenk- of erfbelasting als er geld wordt verkregen door een schenking of erfenis/legaat. Schenkingen kunnen éénmalig of jaarlijks bij aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Maar er zijn regels...

Lees verder
Onterven

De impact van een onterving

Schrijnende gevallen zien wij soms aan onze tafel. Ouders die al jaren geen contact meer hebben met hun kinderen. Ouders waarvan de kinderen zwaar alcohol- of drugsverslaafd zijn en die eigenlijk al weten waar hun zuurverdiende geld naar toe gaat als zij hun kind tot erfgenaam benoemen. Ouders van kinderen waar een ruzie heeft plaatsgevonden en deze ruzie nooit is bijgelegd.

Lees verder
Huisdier in testament of levenstestament

Huisdier in testament of levenstestament

In het NRC Handelsblad van 16 januari 2023 stond een stuk over co-ouderschap over het huisdier bij echtscheiding. Het feit dat tegenwoordig een om­gangsregeling afgesproken wordt tussen ex-part­ners, geeft aan hoe belangrijk huisdieren zijn in ons leven.

Lees verder
gezamenlijk gezag over kind

Ongehuwde ouders krijgen gezamenlijk gezag als kind na 31 december 2022 wordt erkend

Vóór 1 januari 2023 was het zo dat de vader (hiermee wordt ook elke andere juridische ouder bedoeld) het kind niet enkel moest erkennen, maar ook gezamenlijk met de moeder gezag aan diende te vragen. Dat is nu verandert.

Lees verder
tarieven erfbelasting en schenkbelasting 2023

De tarieven schenk- en erfbelasting 2023 zijn gepubliceerd

Wilt u de tarieven voor schenk- en erfbelasting voor 2023 weten? Deze zijn recent gepubliceerd. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

Lees verder
de_opa_van_mezelf

‘De opa van mezelf’

Een hele tijd geleden, toen ik 23 was, trouwde ik een weduwe, die al wat ouder was. Ze had ook al een dochter en die werkte al model, mijn vader werd verliefd op haar en ook zij trouwden snel.

Zo werd mijn pa, mijn schoonzoon en dat bracht me in het nauw, want mijn dochter, werd mijn moeder, want ze was mijn vaders vrouw. Om het gewoon moeilijker te maken, ook al was het wonderschoon, werd ik kort daarop de vader van een pasgeboren zoon.

Lees verder
de_man_die_op_zondag_langs_kwam

De man die op zondag langs kwam…

De jongeman was opgegroeid in een klein provincieplaatsje, zo vertelde hij. Hij was alleen opgevoed door zijn moeder en had een gelukkige jeugd gehad. Verder was hij gelukkig getrouwd, had vrienden om hem heen en een leuke baan.

Toen zijn moeder overleed, was hij de enige erfgenaam. Hij had van zijn moeder nooit gehoord wie zijn vader was. 

Lees verder
levenstestament

Ik hoor hier niet! Ik moet er uit!

Een stel, man en vrouw, die al langer klant zijn, zijn op kantoor om hun (gewone) testamenten aan te laten passen. Nu ze er toch zijn, willen ze ook levenstestamenten laten opmaken.

Een levenstestament is niet zoals de naam suggereert een testament, ‘wat alleen bij dode werkt’, maar een uitgebreide volmacht om te gebruiken tijdens leven als iemand zelf niet meer kan handelen.

Lees verder
schenkbelasting en overdrachtsbelasting

Wees op tijd!

Prinsjesdag en Dierendag zijn alweer geweest. Sinterklaas en de Feestdagen komen er aan. De tijd van cadeautjes! Maar niet alle cadeautjes pakken zo lekker uit, zeker niet bij de schenkingsvrijstelling(en) en de overdrachtsbelasting. 

Bij de schenkingen is er sprake van verlaging en afschaffing van de Eigen Woning Schenking (Jubelton). Bij de overdrachtsbelasting is er sprake van een verhoging per 1 januari 2023.

Lees verder
wettelijke verdeling en testament

Wettelijke verdeling en testament?

Waarom zou je dan een testament maken waarin je de wettelijke verdeling gebruikt? Kan je dan niet beter gewoon de wet zijn werk laten doen zonder zelf iets vast te stellen? Kortom, wat voegt een testament toe aan het wettelijke erfrecht?

In de meeste gevallen is een testament echt noodzakelijk. Ja, je regelt dezelfde wettelijke verdeling als in de wet staat, maar je kan zoveel meer regelen in een testament.

Lees verder
overdrachtsbelasting 2023

Overdrachtsbelasting 2023

In 2021 is de overdrachtsbelasting op de schop gegaan. We leerden de startersvrijstelling kennen en het percentage overdrachtsbelasting voor de verkrijging van een onroerende zaak die niet een eigen-woning is (een vakantiewoning, bedrijfspand, perceel grond etc.) veranderde van 6% naar 8%.

Het kabinet is echter niet van plan het hierbij te laten.

Lees verder
oude vergeten testamenten

Oude, vergeten testamenten

Het is ons (als notariskantoor) opgevallen dat onze cliënten na het opmaken van een testament in het verleden, dit testament niet meer aan de huidige wetgeving laten toetsen. Wij zien in de praktijk vaak dat een in het verleden opgemaakt testament niet langer aan de huidige wensen en sociale situatie voldoet. 

Lees verder
Opletten en zelf regelen

Opletten en zelf regelen

Mensen zijn erg snel genegen om er van uit te gaan dat ze ‘het wel hebben geregeld’ of ‘ze gaan er vanuit dat in de wet alles is geregeld’.

Zo ook John (‘Johnny’ voor vrienden). Johnny was sinds zijn kinderjaren verliefd op-en samen met zijn buurmeisje Anita en zij was verliefd op hem. Het sprookje kreeg een vervolg in een huwelijk tussen beiden en ze kregen drie gezonde kinderen.

Lees verder
opeisbaarheid van een geldvordering

De opeisbaarheid van een geldvordering

In testamenten wordt vaak een bepaling opgenomen dat niet alleen bij het overlijden van de langstlevende maar ook bij hertrouwen zonder het maken (en handhaven) van huwelijkse voorwaarden (een uitsluiting van elke gemeenschap) de kindsdelen opeisbaar zijn (zie onze eerder stukjes over de wettelijke verdeling).

Lees verder
Onverwachte schuld, of toch niet?

Onverwachte schuld, of toch niet?

Als je wel eens bij de notaris hebt gezeten voor een nalatenschap, dan heb je naar alle waarschijnlijkheid ook de keuze tussen zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en verwerping voorgelegd (en uitgelegd) gekregen. Als erfgenaam heb je namelijk de wettelijke keuze uit zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of de verwerping.

Lees verder
wat doet de notaris

Wat doet een notaris?

Afgelopen week was ik op een leuk netwerkevent voor jonge Zeeuwen (Rootzz Zeeuws-Vlaanderen, bedankt!). Tijdens een aantal gesprekken werd mij pijnlijk duidelijk dat veel jongeren eigenlijk geen idee hebben wat een notaris precies doet en wanneer je de notaris nodig hebt. Met name als er nog geen sprake is van een eigen koopwoning en zij nog geen contact hebben moeten opnemen met een notaris, bestaat er onduidelijkheid over onze taak.

Lees verder
kinderen

Huwelijk en eigen woning

Jullie hebben besloten te gaan trouwen. Mochten jullie al een gezamenlijke woning hebben, dan zijn er wat situaties waar jullie rekening mee moeten houden.

Als je trouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden geldt sinds 1 januari 2018 de beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles wat privé van jou is bij het huwelijk, ook privé blijft na het huwelijk. 

Lees verder
kinderen

Kinderen

Het krijgen van kinderen is voor veel mensen een reden om de relatie officieel te maken, bijvoorbeeld via een huwelijk. Als het om het erkennen van het kind en het (ouderlijk) gezag gaat, verschilt per relatievorm wat via de wet is geregeld. Maar ook wat de mogelijkheden zijn om het gezag over het kind te verkrijgen. Van belang is of u de biologische ouder van het kind bent of niet. 

Lees verder
oeps_toch_erfgenaam

Oeps, toch erfgenaam

Een erflater (de overledene) heeft een testament gemaakt. Dit is 11 jaar vóór zijn overlijden gebeurd. In dit testament heeft hij zijn toenmalige echtgenote benoemd tot enig erfgename. Ook heeft meneer een subsidiaire erfstelling (deze werkt als de eerste erfstelling niet werkt) opgenomen, waarin zijn broer wordt benoemd tot enig erfgenaam. Na het maken van dit
testament gaan de erflater en zijn toenmalige vrouw uit elkaar. 

Lees verder
Langstlevende_testament_en_erfbelasting

Langstlevende testament en erfbelasting?

Nog niet zo lang geleden was mevrouw A op kantoor voor het bespreken van de nalatenschap van haar echtgenoot. Zij schrok enorm van het feit dat zij erfbelasting moest betalen voor de kinderen. Er was een langstlevende testament opgemaakt. Waar zij geen rekening mee gehouden had, was dat er bij een langstlevende testament wordt ‘voortgeborduurd’ op de wettelijke verdeling (of vóór 2003 de ouderlijke boedelverdeling). 

Lees verder
impact_echtscheiding

Financiële impact echtscheiding onderschat

Volgens het FFP (Federatie Financieel Planners) staat een echtscheiding hoog op het lijstje met gebeurtenissen met een hoog financieel risico. Vooral vrouwen gaan achteruit in koopkracht, terwijl mannen er vaak op vooruit gaan. In verreweg de meeste gevallen gaan vrouwen minder werken als er kinderen komen en kunnen de mannen aan hun carrière werken. Dit betekent dat de man een hoger inkomen heeft dan de vrouw en na echtscheiding meer te besteden heeft.

Lees verder
levenstestament_ondernemer

Levenstestament en onderneming

Vaak wordt gedacht dat een levenstestament alleen verstandig is voor personen op leeftijd. Zeker mensen die nog volop in het leven staan, denken niet actief na over het opstellen van een levenstestament.

Maar wat als je eigenaar bent van een eigen onderneming? Wat gebeurt er als een ondernemer om welke reden dan ook wilsonbekwaam raakt?

Lees verder
jubelton

Laatste rondje!

Als de barman in het café de bel luidt voor het laatste rondje, dan weet je dat je snel moet zijn.

Zo is het ook met de eigen woning schenking ofwel ‘de jubelton’. Deze schenkingsvrijstelling is in 2013 uitgevonden. Niet om de woningmarkt weer op poten te krijgen na de laatste crisis, maar om ervoor te zorgen dat de banken meer geld kregen. 

Lees verder
verklaring van erfrecht

‘Even’ je handtekening zetten- de Verklaring Van Erfrecht

Als een dierbare overlijdt, komt er veel op je af. Verschillende instanties vragen verschillende dingen van je. Een van de dingen die gevraagd kan worden, is een verklaring van erfrecht. Hiervoor moet je naar de notaris. Maar wat is een verklaring van erfrecht precies?

Lees verder
levenstestament

Wees niet te laat!

Laatst had ik een echtpaar aan tafel. Zij wilden beiden een levenstestament op laten maken. Het was de bedoeling dat zij namens elkaar mochten handelen als één van beiden niet meer in staat was zijn of haar eigen belangen te behartigen. Gaandeweg het gesprek kwam ik tot de conclusie dat meneer eigenlijk niet wist waarom hij bij mij aan tafel zat. Ook op verdere vragen kon hij geen adequaat antwoord geven. Hij was niet langer wilsbekwaam, waardoor hij niet meer zelf een levenstestament op mocht maken.

Lees verder
actualiteiten_bij_de_koop_van_een_huis

Actualiteiten bij de koop van een huis

Een huis verkopen met energielabel of juist niet, wat zijn de consequenties? Wat houdt het energielabel eigenlijk in? 

En hoe zit het met de wettelijke bedenktijd bij het kopen van een woning? Geldt deze bedenktijd ook voor de verkopende partij? 

Lees er alles over in dit artikel. 

Lees verder
wat_staat_er_in_een_verklaring_van_erfrecht

Wat staat er in een verklaring van erfrecht?

Uit de reacties op mijn laatste column begreep dat ik dat er behoefte is aan wat meer uitleg over de verklaring van erfrecht.

Het kan soms enige tijd duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven. De notaris moet namelijk eerst de erfgenamen informeren omtrent hun rechten en plichten en mogelijkheden...

Lees verder
verklaring_van_erfrecht

Verklaring van erfrecht

Met het overlijden van uw partner, familielid of bekende breekt vaak een emotionele en moeilijke periode aan. Tegelijkertijd wordt u geconfronteerd met de financiële, juridische en fiscale consequenties van het overlijden. Dit terwijl zo’n emotionele periode veelal niet het beste tijdstip is om u hierop te concentreren en de juiste beslissingen hierin te nemen. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij de afwikkeling van de nalatenschap en een verklaring van erfrecht opstellen.

Lees verder
oude_vergeten_testamenten

Oude, vergeten testamenten

Het is ons (als notariskantoor) opgevallen dat onze cliënten na het opmaken van een testament in het verleden, dit testament niet meer aan de huidige wetgeving laten toetsen. Wij zien in de praktijk vaak dat een in het verleden opgemaakt testament niet langer aan de huidige wensen en sociale situatie voldoet. Dit vinden wij als notariskantoor een onwenselijke situatie.

Lees verder
fluiten_naar_je_geld

Fluiten naar je geld

Een koppel koopt samen een woning. De man betaalt de ‘kosten koper’ uit zijn eigen vermogen. Mevrouw draagt hier niet aan bij en legt verder ook geen eigen geld in. Ter betaling van de koopsom hebben zij een hypothecaire lening.

Het stel leeft samen met het maken van een samenlevingsovereenkomst, maar de bijdrage van de man is hierin niet vastgelegd.

Lees verder
goed_geregeld

Goed geregeld…

Enige jaren geleden, nou ja, het was 2003, dus al wat langer geleden, klopte de overheid zich in een mediacampagne op eigen borst: het nieuwe erfrecht, ‘alles goed geregeld!’

Wat de overheid bedoelde destijds: bij gehuwde echtelieden kunnen de kinderen bij het overlijden van de eerst stervende partner hun kindsdeel niet meer opeisen. Dat kan sinds 1 januari 2003 alleen als de langstlevende ouder is overleden.

Lees verder
honden_en_katten

Van honden en katten

Huisdieren spelen een belangrijke rol in het leven van sommige mensen, zowel in positieve of negatieve zin. Er spelen kwesties of dieren al dan niet zijn toegestaan in een woning, wie de eigenaar van het huisdier is en of je de hond of kat goed verzorgd nalaat.

Lees verder
testament_van_tante

Tantes Testament

Tante Anne, voor neefjes en nichtjes ‘tante Annie’, was heel haar leven vrijgezel gebleven. Altijd een goede baan gehad, wel leuke dingen gedaan, maar nooit te gek, dus behoorlijk veel gespaard. Ook had ze ooit tijdig een mooi appartement gekocht op een goede locatie, want zoals makelaars zeggen: ‘er zijn maar 3 zaken belangrijk bij aanschaf van een woning, namelijk: locatie, locatie en locatie’. Het appartement was niet belast met een hypotheek, want dat ‘hoorde niet’ volgens tante Anne. Verder had ze nog de erfenis van haar ouders.

Lees verder
bedenktijd_voor_koper

Bedenktijd alleen voor koper?

De koper die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft bij aankoop van een woning het wettelijke recht om binnen 3 dagen na ontvangst van de schriftelijke koopovereenkomst deze zonder opgaaf van reden te ontbinden. Hoewel er in het verleden wel eens misbruik van gemaakt is door kopers, om de verkoper onder druk te zetten toen de huizenmarkt onder druk stond, heeft de rechter de koper altijd beschermd.

Lees verder
onverwacht_kadootje

Onverwacht kadootje

Meerdere jaren geleden trouwden een man en een vrouw volgens de wet in Nederland. Uitgangspunt voor 1 januari 2018 was dat alles zo gemeenschappelijk mogelijk werd: bezittingen, maar ook schulden. De man en de vrouw kenden elkaar al een paar jaar en er werd niet gesproken over huwelijkse voorwaarden. Hij was destijds bij haar ingetrokken. Zij had al een eigen woning, zonder hypotheekschuld. ‘Wie begint er over zoiets zakelijks als je met elkaar trouwt uit liefde.’

Lees verder
boer_zoekt_vrouw

Boer zoekt vrouw

Bijna iedereen kent wel het tv-programma van Yvonne Jaspers. Ook in de rechtspraak. Dit ging als volgt. Een bijdehante Nederlandse dame heeft via een datingsite (in plaats van via genoemd televisieprogramma) een (Belgische) veehouder leren kennen. Mevrouw is 36 jonger dan de man. Na enkele (!) ontmoetingen besluiten zij te trouwen. Kort voor het huwelijk hebben zij in Nederland huwelijkse voorwaarden laten opstellen. 

Lees verder
kijk_uit_met_volmacht

Wees voorzichtig aan wie u uw belangen toevertrouwt
door middel van een volmacht

Het levenstestament bestaat al weer enkele jaren. Hoewel het ‘testament’ is genaamd, is
het eigenlijk een algehele volmacht. Gebruikelijk geeft u eerst volmacht aan uw partner en vervolgens aan de (eventuele) kinderen.

Lees verder
wettelijke_verdeling

Wettelijke verdeling

Als je overlijdt zonder het maken van een testament, dan is het wettelijke erfrecht van toepassing. Dit noemen we ook wel het ‘versterferfrecht’. Als je overlijdt en je laat een echtgenoot/echtgenote en één of meer kinderen achter, dan is de wettelijke verdeling van toepassing.

Maar wat houdt die wettelijke verdeling nu precies in?

Lees verder
schuld_en_hypotheek

Nieuw jaar, nieuwe erfbelastingvrijstellingen

Twee weken geleden heeft u kunnen lezen dat de schenkingsvrijstellingen voor 2021
eenmalig zijn verhoogd door de huidige situatie rondom Covid-19.

Ook de vrijstellingen voor de erfbelasting zijn dit jaar weer wat verhoogd. Dit heeft te
maken met de inflatiecorrectie waarmee de vrijstellingen elk jaar gecorrigeerd worden.

Lees verder
schuld_en_hypotheek

Nieuw jaar, nieuwe schenkingsvrijstellingen

De Tweede Kamer had voor 2021 een goed voornemen waar zij zich aan gehouden hebben, namelijk: een eenmalige verhoging van het jaarlijks vrijgestelde schenkingsbedrag. Het bedrag wat jaarlijks belastingvrij geschonken mag worden, is dit jaar eenmalig met € 1.000,00 verhoogd. Dit heeft de Tweede Kamer afgedwongen als extraatje nu we ons in een coronacrisis bevinden. 

Lees verder
schuld_en_hypotheek

Geen schuld, maar (nog) wel een hypotheek

De meeste mensen in Nederland kopen een huis, waarbij ze gebruikmaken van hypothecaire financiering. Ze krijgen dus een hypotheekschuld of zoals de meeste mensen zeggen: ‘ze hebben een hypotheek bij de bank’, maar er is sprake van zowel een hypotheek als een schuld. 

Lees verder
digitale_erfenis

(Levens)testament onder de loep

Wat een raar jaar is 2020 (geweest). Een jaar waarvan niemand had kunnen voorspellen dat het zo zou lopen. Wellicht is het einde van zo’n vreemd jaar ook een reden voor veel mensen om te reflecteren op dit jaar, maar ook op voorgaande jaren en vooruit kijken naar de jaren die hierna gaan komen. Een mooi moment om eens na te denken of het testament wat 20 jaar geleden is opgemaakt, nog voldoet aan jouw eigen wensen en eisen en of deze wettelijk gezien nog helemaal in orde zijn.

Lees verder
digitale_erfenis

Zwanger, en nu?

Je hebt net ontdekt dat je zwanger bent, gefeliciteerd! Er komt tijdens een zwangerschap een hoop regelwerk op je af.

Naast het op de hoogte stellen van je verloskundige en huisart, het regelen van kraamzorg, het volledig in orde maken van de babykamer en vele andere zaken, kan het ook heel verstandig zijn om een bezoekje aan de notaris te maken. Waarom? 

Lees verder
digitale_erfenis

Digitale erfenis

In testamenten regelen we allemaal massaal wat er moet gebeuren met onze aardse bezittingen: ons huis, spaargeld of eventueel aandelen. Waar echter nog veel te weinig over nagedacht wordt, is de digitale erfenis die je achterlaat.

Bij een digitale erfenis moet je denken aan een Facebook-, Instagram of Linked- Inaccount, je e-mailadres, maar ook je profiel bij Google, Apple enzovoorts. 

Lees verder
wat_doet_de_notaris_2

Wat doet de notaris (2)?

Wellicht leest u in de krant wel eens artikelen geschreven door mr. Nebbeling uit Maastricht. In deze artikelen geeft hij praktijkgevallen (anoniem) weer van hem en collega’s. Soms vrolijk, soms minder leuk, maar altijd informatief.

Per 1 januari 2018 bestaat het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Sindsdien zijn er eigenlijk twee algehele gemeenschappen van goederen.

Lees verder
wat_doet_de_notaris

Wat doet de notaris (1)?

Als u ooit een woning heeft aangeschaft, dan heeft u de notaris al eens nodig gehad. De overdracht van een woning geschiedt namelijk bij de notaris. Maar heeft u ook een idee wat de notaris nog meer doet? Ik som een aantal zaken op.

Een notaris helpt mensen bij met maken van rechtsgeldige en bindende afspraken. Daarnaast kan de notaris u voorzien van juridisch advies bij veel verschillende zaken en let hierbij altijd op de belangen van alle betrokkenen. 

Lees verder
overdrachtsbelasting

Wijziging van de overdrachtsbelasting

Het kabinet heeft op Prinsjesdag het pakket Belastingplan 2021 gepresenteerd. Een onderdeel van dit pakket betreft een verandering van deoverdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting zoals wij die tot nu toe kenden, gaat gedeeltelijk op de schop. Het kabinet probeert met deze verandering het voor startende huizenkopers makkelijker te maken een huis te kopen.

Lees verder
placeholder image

Wie bekijkt uw foto’s als u er ooit niet meer bent?

Dit is één van de (vele) vragen die bij u kan opkomen als u bezig bent met uw nalatenschap. Er had ook kunnen staan ‘wie zorgt er voor mijn huisdier’ of‘wat gebeurt er met mijn verzameling’ of ‘naar wie gaat mijn auto (die nog van mijn moeder is geweest)?’.

Lees verder
placeholder image

15 Redenen voor een testament

Vorige keer heb ik geschreven dat u niet elke 5 jaar naar uw testament hoeft te kijken, maar toch wel op 3 of 4 belangrijke momenten in uw leven. Er kunnen dan verschillende redenen zijn om een testament te maken of te wijzigen...

Lees verder
placeholder image

Drie maal is scheepsrecht

In het notariaat wordt in het algemeen gezegd dat je eens per 5 jaar je testament moet laten beoordelen. Een soort APK voor testamenten dus. Op zich geen slecht advies, maar misschien voor sommigen wel wat veel. Misschien is het gemakkelijker van 3 momenten uit te gaan. De eerste keer dat u met een testament te maken krijgt, is bij het formaliseren van een relatie via een samenlevingsovereenkomst of huwelijk en huwelijkse voorwaarden.

Lees verder
placeholder image

Goede bedoelingen, spoed en tijdig

Het lijkt al weer lang geleden; 1 januari 2020. Iedereen had goede voornemens. Sporten, afvallen, papierwerk (tijdig) regelen, klussen in/aan huis of de tuin eens aanpakken. Veel goede voornemens zijn al weer vergeten. Corona kwam en sporten of afvallen ging opeens stukken moeilijker, doordat de sportscholen moesten sluiten en veel mensen vanuit huis gingen werken...

Lees verder
placeholder image

Huis & Coronavirus = ontbindende voorwaarden?

Ook tijdens deze Covid-19 periode worden er nog steeds huizen verkocht en gekocht. Het kopen van een huis is nog altijd een kostbare zaak, aangezien er te weinig huizen zijn en/of worden (bij)gebouwd en de stichtingskosten voor een nieuwe woning steeds hoger worden door...

Lees verder
placeholder image

Tijdig een testament laten opmaken

Na de vorige keer te hebben gesproken over het levenstestament, wat eigenlijk geen testament is maar een algemene volmacht, wil ik nu aandacht geven aan het ‘echte’ testament en het tekenen van een akte ‘op afstand’. Een testament is een uiterste wilsbeschikking die werking heeft bij overlijden. 

Lees verder
placeholder image

Een onderneming starten: maar in welke rechtsvorm dan?

U bent een aspirant-ondernemer. U heeft een fantastisch idee in uw hoofd voor een onderneming. Het plan van aanpak is gemaakt, en uw wens is klaar om werkelijkheid te worden. Verstandig is het om dan stil te staan over de vorm waarin u uw onderneming wilt gaan gieten.

Lees verder
placeholder image

Volmachten en levenstestamenten

In de huidige tijd met het Coronavirus wordt er door de overheid gewezen op de noodzakelijkheid van ‘ social distancing’, wat neerkomt op alleen hoogstnoodzakelijk naar buitengaan en als het even kan 1,5 meter afstand houden van elkaar. Om contacten te beperken of voor het geval dat mensen geen handtekening kunnen zetten, had het notariaat al lang een oplossing...

Lees verder
placeholder image

Wat is een verklaring van erfrecht?

Als een dierbare komt te overlijden, gaat u vaak een roerige tijd tegemoet. Naast het feit dat emoties een grote rol spelen in deze periode, zullen een aantal dingen geregeld moeten worden. Vaak dient de uitvaart geregeld te worden en wellicht is er ook nog een woning die leeggehaald moet worden.

Lees verder
placeholder image

De bescherming van erfgenamen tegen zichzelf

U heeft in de loop van uw leven een fijn vermogen opgebouwd. Om ervoor te zorgen dat dit vermogen, na uw overlijden, terecht komt bij de bij u gekozen personen, heeft u een testament opgemaakt. In sommige gevallen benoemt u iemand tot erfgenaam die op het momentvan uw overlijden nog minderjarig is. 

Lees verder
placeholder image

Huisdier en testament

Een huisdier, voor veel mensen een belangrijk gezinslid. Soms kan de wens bestaan om alvast iets te regelen voor de situatie dat u zelf niet meer in staat bent om voor uw huisdier te zorgen. Een huisdier tot erfgenaam benoemen kan in Nederland niet omdat een huisdier wordt gerekend tot de bezittingen. Bezittingen kunnen niet tot erfgenaam benoemd worden.

Lees verder
logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!