Kinderen

kinderen

Het krijgen van kinderen is voor veel mensen een reden om de relatie officieel te maken, bijvoorbeeld via een huwelijk. Als het om het erkennen van het kind en het (ouderlijk) gezag gaat, verschilt per relatievorm wat via de wet is geregeld. Maar ook wat de mogelijkheden zijn om het gezag over het kind te verkrijgen. Van belang is of u de biologische ouder van het kind bent of niet. Een andere bepalende factor is de samenstelling van uw relatie. Dus gaat het om een: man/vrouw-relatie of bestaat uw relatie uit twee mannen of twee vrouwen.

U vindt hieronder meer uitleg over de begrippen erkenning, gezag en voogdij. En wat u kunt doen om het zo goed mogelijk voor u en uw kind te regelen.

Erkenning
Als een kind door u erkend is. bent u volgens de wet de ouder van het kind. U heeft dan een juridische band, Ofwel een familierechtelijke betrekking met uw kind. Dat betekent dat u verplicht bent om voor uw kind levensonderhoud te verzorgen tot hij of zij 21 jaar is. En dat uw kind uw erfgenaam is. Door erkenning bent u niet de wettelijke vertegenwoordiger van uw kinderen. Dit bent u pas als u ook het gezag over uw kind hebt.

Gezag
Gezag is door de wet geregeld. Het is de plicht en het recht om kinderen jonger dan 18 jaar te verzorgen en op te voeden. Daar vallen ook het nemen van beslissingen en het verrichten van officiële handelingen onder. Minderjarigen mogen zelf bijvoorbeeld geen paspoort of bankrekening aanvragen. Dit moet een ouder met het gezag of een voogd doen, Meestal ligt het gezag bij één of twee personen. Het gezag kan niet door meer dan twee personen worden uitgeoefend.

Voogdij
Als de ouders allebei hun kind niet kunnen verzorgen en opvoeden, wordt er een voogd aangewezen. Als beide ouders zijn overleden en niet zelf een voogd hebben aangewezen, bepaalt de rechter wie dat is, Deze persoon heeft niet het gezag, maar de voogdij over een kind. Anders dan bij een ouder die het kind heeft erkend, erft een kind niet automatisch van een voogd. Als de voogd dit wil, moet hij of zij dat via een testament regelen.

Wel of niet automatisch erkend?
Een kind is automatisch erkend door de moeder via de geboorte ongeacht welke relatievorm. Woont de moeder samen met de vader, dan kan hij (met toestemming van de moeder) het kind erkennen en daarna samen met de moeder het gezag aanvragen via rechtspraak.nl. Pas dan hebben zij beiden het gezag.

Bij huwelijken en geregistreerd partnerschappen tussen man en vrouw hebben beide ouders direct na de geboorte automatisch het gezag over het kind. Dat is bij wet geregeld. Als het kind niet automatisch door de partner is erkend, kunt u dat zelf regelen Dit kan voor of vlak na de geboorte, maar ook nog op een later moment. Daar is altijd toestemming van de moeder voor nodig, tot het kind 16 jaar is. Is het kind 12 jaar of ouder, dan is ook toestemming van het kind nodig.

Onterven en ontkenning ouderschap
Degene die een kind erkend heeft, wil misschien (later) niet dat een kind iets erft. Een kind heeft in beginsel legitimaire aanspraken. De aanspraken van een kind kunnen aangetast worden door een onterving via testament of een procedure ontkenning vaderschap. Bij het eerste traject houdt een kind aanspraak op een legitieme portie. De tweede procedure kost tijd en geld.

Tot slot
Een niet-erkend kind kan altijd proberen het vaderschap zelf vast te laten stellen door bijvoorbeeld DNA-onderzoek, ook al is de vader al overleden. In België heeft een vermeende afstammeling van de koning voor zijn overlijden dit voor elkaar gekregen, alwaar de pers ook zeer geïnteresseerd was.

Saai of eenvoudig is het niet altijd. 

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!