Overdrachtsbelasting 2023

overdrachtsbelasting 2023

In 2021 is de overdrachtsbelasting op de schop gegaan. We leerden de startersvrijstelling kennen en het percentage overdrachtsbelasting voor de verkrijging van een onroerende zaak die niet een eigen-woning is (een vakantiewoning, bedrijfspand, perceel grond etc.) veranderde van 6% naar 8%.

Het kabinet is echter niet van plan het hierbij te laten. In 2023 verandert het tarief voor het verkrijgen van een niet-eigen woning wederom. Het kabinet heeft in haar voorjaarsnota laten weten dat vanaf 1 januari 2023 het tarief niet langer 8% is, maar 10,1%. Eerder was het de bedoeling het tarief van 8% te verhogen naar 9%, maar besloten is voor een nog hoger percentage te gaan. Volgens het kabinet zal deze verhoging 325 miljoen euro op gaan leveren.

Daarnaast wijzigt ook het maximumbedrag voor het gebruik van de startersvrijstelling. Is deze in 2022 nog € 400.000, in 2023 wordt deze € 440.000. Deze verhoging is prettig voor starters, gezien de hoge marktprijzen op dit moment. Tot een koopsom van € 440.000 kunnen starters gebruikmaken van de startersvrijstelling. De startersvrijstelling kan eenmalig worden toegepast bij de koop van een eigen woning door een meerderjarige koper die jonger is dan vijfendertig jaar. De woning moet anders dan tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt en de koper moet dit voorafgaand aan de overdracht stellig en zonder voorbehoud schriftelijk verklaren.

Voor iedereen die een eigen woning aankoopt, maar niet onder de startersvrijstelling valt (ouder dan 35 jaar of reeds eerder gebruikgemaakt van de startersvrijstelling) verandert er vooralsnog niets. Het percentage voor overdracht van een woning blijft 2%.

Bent u voornemens een onroerende zaak te verkrijgen die geen eigen woning zal zijn? Probeer nog dit jaar de overdracht te laten plaatsvinden om ervoor te zorgen dat u 8% overdrachtsbelasting betaald in plaats van 10,1%.

Denkt u ook aan de afschaffing van de ‘jubelton’. Deze wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 27.231 en zal per 1 januari 2024 helemaal verdwijnen. Wilt u hier gebruik van maken, dan dient u dit nog dit jaar te doen.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!