Babykamer, verloskundige, kraamzorg, … en notaris?

Bij zwangerschap naar de notaris

U heeft net ontdekt dat u zwanger bent, gefeliciteerd! Er komt tijdens een zwangerschap een hoop regelwerk op u af. Naast het op de hoogte stellen van je verloskundige en huisarts, het regelen van kraamzorg, het volledig in orde maken van de babykamer en vele andere zaken, kan het ook heel verstandig zijn om een bezoek aan de notaris te brengen. Waarom? Afhankelijk van hoe u samenwoont: bent u getrouwd of geregistreerd als partner of leeft u samen met of zonder een samenlevingsovereenkomst, moeten er verschillende dingen geregeld worden.

Als u samenwoont, zonder gehuwd te zijn, moeten u en uw partner eerst wat dingen regelen voor alles hetzelfde geregeld is als bij een gehuwd stel. Zo moet bij een niet-gehuwd stel het kind erkend worden door de partner. Dit gebeurt bij de gemeente. Indien een kind niet erkend wordt door de partner, komt diens kind niet op zijn/haar persoonskaart te staan. De partner is op dat moment geen vader/moeder in de zin van de wet. Sinds 1 januari 2023 krijgt de partner automatisch het gezag zodra het kind erkend wordt.

Als u gehuwd bent ten tijde van de geboorte van het kind, is erkenning en gezag automatisch geregeld. In de standaardsituatie van man/vrouw is de vader altijd automatisch vader van het kind. De partner in een gehuwd stel hoeft zijn/haar kind niet te erkennen.

Verder is het in alle situaties: gehuwd of ongehuwd, van belang om de voogdij te regelen. Dit zorgt ervoor dat u zelf kunt regelen wie de voogd over uw kind wordt op het moment dat beide ouders komen te overlijden. Dit kan bij de rechtbank in het gezagsregister of in een testament.

Wij achten het verstandig om ook een testament te maken, want hierin kan (naast alle standaardbepalingen) ook bewind geregeld worden voor de verkrijging van de kinderen, mocht u komen te overlijden vóór de kinderen een bepaalde leeftijd hebben. Tot 18 jaar krijgen kinderen niet het beheer over het door hun verkregen vermogen. Zij mogen het geld nog niet zomaar gebruiken. Als zij 18 jaar zijn, komt dit geld wel vrij. Het is dan de vraag of zij reeds verstandig genoeg zijn om met dit (soms toch grote) vermogen om te gaan. Het is mogelijk om een bewind tot 23 jaar in te stellen (langer kan ook, maar 5 jaar na meerderjarigheid kan het kind aan de rechtbank verzoeken tot opheffing van het bewind).

Hoewel dit regelwerk niet altijd het leukste is om te doen, en veel aanstaande ouders liever op hun roze of blauwe wolk blijven zitten dan nadenken over hun eigen sterfelijkheid, is het heel verstandig om hier toch op tijd over na te denken.

Het is niet geheel toevallig dat ik dit onderwerp uitgekozen heb om nu over te schrijven. Momenteel ben ik in verwachting van ons tweede kindje. Ik zal zeer binnenkort met zwangerschapsverlof gaan. U ziet mijn stukjes later dit jaar weer verschijnen. In de tussentijd zal notaris Roest u informeren over verschillende zaken.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!